1630. Avräkning för skatter & avgifter 1. 7 500. Konto. Namn. Debet. Kredit. 1930 från kontot 2650 till konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter - företag-.

7662

1630 Avräkning för skatter och avgifter 2514 Beräknade särskild löneskatt på pensions-. kostnader 2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter.

Debet. Kredit. 1630. Avräkning för skatter och avgifter. 15000. 1920.

1630 avräkning skatter och avgifter

  1. Den arrivals
  2. Lidingövägen 75 toyota
  3. Scania jobb sverige
  4. Const t&
  5. Anbudan dd
  6. Anticimex fuktmatning kostnad
  7. Transanal excision of rectal polyp
  8. Falkenberg bygg- & industrisortering ab

2,00. 1,00. 11 218,00. 12 619,00. 2,00. 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). □.

1650.

Konto 2012 (Avräkning för skatter och avgifter, skattekonto) Debet Summa Konto 19XX* Kredit Summa *Välj det konto som används vid betalning, tex 1930 - Företagskonto. När Skatteverket sedan har dragit pengarna (momsskulden) från ditt skattekonto bokför du denna transaktion med mallen Moms dragen från skattekonto för enskild firma.

1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag. Skattekontot (konto 1630. Saldot på kontot skall stämma med kontoutdraget från skattemyndigheten. Det innebär att Avräkning sociala avgifter (konto 2731): Insättning på skattekontot Utbetalning från skattekontot firma används konto 2012 Avräkning för skatter och avgifter istället för konto 1630.

Moms och beskattning Det är ingen moms (0 %) på utgifter som avser personalens skatter och avgifter. När det gäller redovisning och betalning av personalskatter, preliminär a-skatt och arbetsgivaravgifter, tillämpas kontantprincipen som innebär att endast utbetalda ersättningar utgör underlag för personalskatterna.

/Jonas 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Posted on september 3, 2009 by Bokföring Leave a comment. 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) I samband med arbetsgivardeklaration görs en omföring till kontot Avräkning för skatter och avgifter [1630]. Den består av före­gående månads personal­­skatt [2710], 6 300 kr, och upp­bokade arbetsgivar­avgifter [2730], 5 760 kr.

1630 avräkning skatter och avgifter

1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). 1730 Förutbetalda försäkringspremier. Summa kortfristiga fordringar. 2,00. 1,00. 11 218,00. 12 619, 00.
Pdanet pc

och lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter.

4 961,00. 1640 Skattefordringar.
Ica maxi kristianstad

1630 avräkning skatter och avgifter hm soka jobb
sats väsby squash
ta bort aktuella händelser windows 10
ath avc 500 review
stader sverige befolkning
postnord kruthusgatan 15

För dig som driver enskild näringsverksamhet ingår preliminärt beräknad inkomstskatt och egenavgifter i F-skatten som du betalar in varje månad på Skattekontot. På den här sidan kan du ta …

När du ska betala ut Lön behöver du betala skatt, arbetsgivaravgift samt används för att bokföra preliminärskatt är 1630 Avräkning för skatter  392 109,00. -137 872,00. 254 237,00.


Analys metod uppsats
ljusets begravningsbyrå rönninge

När det sedan är dags för skattedeklarationen så omför man beloppen till konto 1630 (Avräkning för skatter och avgifter). Från det kontot bokför du sedan betalningen. Skulle du vid bokslutet ha en skuld på skattekontot så kan det vara bra att flytta saldot till konto 2850 (Avräkning för skatter och avgifter).

Utgående saldo enligt kontoutdrag per 180106.

Konto 1630 ("Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)") ska spegla saldot på företagets skattekonto hos Skatteverket. I den bästa av världar betalar man alltid in till sitt skattekonto innan dragningar sker, så att saldot på kontot aldrig går under 0.

Konto 2012 (Avräkning för skatter och avgifter, skattekonto) Debet Summa Konto 19XX* Kredit Summa *Välj det konto som används vid betalning, tex 1930 - Företagskonto. När Skatteverket sedan har dragit pengarna (momsskulden) från ditt skattekonto bokför du denna transaktion med mallen Moms dragen från skattekonto för enskild firma. Preliminärskatt är en förskottsbetalning av skatt och den preliminära f-skatt som skall betalas baseras på en uppskattning från skatteverket eller en preliminär självdeklaration från en fysisk eller juridisk person. (1630) stämmas av mot ett Avräkning för skatter och avgifter, JP: 10 000: Exempel: 1630 Avräkning för skatter & avgifter 1 16 600 Konto Namn Debet Kredit 1930 Checkräkningskonto 16 600 1630 Avräkning för skatter & avgifter 16 600 Verifikation 315 Företaget köper resa till en mässa i Hawaii på kredit, 40 000 kr exklusive moms 10 000 kr. Verifikation 316 Den sista september, 30/9, gör företaget en momsredovisning 2015-08-10 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 21 555,00 2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt 31 844,00 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 31 844,00 A 35 2016-03-31 315 + Överföring Bank till 1630 1630 Avräkning skatter och avgifter 1€026,00 0,00 1€026,00 Övriga Kortfr.fordringar 1€026,00 0,00 1€026,00 Förutb.kostn och uppl intäkter 1790 Övr förutbet kost upplup intäk 0,00 95€290,20 95€290,20 Summa förutb kostn / uppl int 0,00 95€290,20 95€290,20 Kassa och bank 1920 Plusgiro 308€705,46 29€299,10 338€004,56 Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Varulager och pågående arbeten Kundfordringar 1510 - Kundfordringar Óvriga fordringar 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel 1910 - Kassa Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

Konto, Kontonamn, Debet, Kredit. 2710, Personalskatt, 16 200,00. 2731, Avräkning lagstadgade sociala avgifter, 17 722,80. 1630, Avräkning för skatter och Sedan förs skulden över till ett nytt konto som heter 2012 - avräkning för skatter och avgifter (skattekontot). 1630 - avräkn skatter o avgifter, kredit 15000 kr. 2. F-skatt inklusive ev fastighetsskatt Avdragen skatt för anställda alla händelser på skattekontot mot kontot 1630 (BAS 20XX) avräkning för skatter och avgifter  I aktiebolag används istället konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter som avräkningskonto.