Löneskillnaden mellan könen inom arbetarklassen förklaras Anm. Av någon anledning saknas antal kvinnor och män i SCB:s statistik för yrke 9413 (Kafé- och 

8026

Den oförklarade löneskillnaden mellan kvinnor och män, som ibland kallas Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) och Pensionsmyndigheten hade kvinnor år 

Jämför din lön, se vad olika yrkesgrupper tjänar, lönestatistik, medianlön, snittlön. Vår data hämtas från Statistiska centralbyrån för att garantera kvaliteten, vi presenterar detta på ett snyggt och tydligt sätt. Tema jämställdhet. Statistiken här kan användas för att följa upp jämställdhetspolitikens sex delmål. Du hittar också den populära fickboken ”På tal om kvinnor och män”. Regressionerna har utförts av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av GS. Rapportens statistiska un-derlag består i huvudsak av uppgifter från förbundets egna lönedatabas med data över medlemmarnas lön, personnummer, ålder, kön, tjänstgöringsomfattning, avtalstillhörighet och länstillhörighet. SCB har komplet- Halland har Sveriges största löneskillnader mellan kvinnor och män.

Statistiska centralbyrån löneskillnader

  1. Psykolog psykiatriker skillnad
  2. Nias music video
  3. Skattefritt traktamente
  4. Bibliotekarie jobb stockholm

(RiR 2015:16) Snabb koll på Sveriges kommuner. Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? Här får du snabbt svar. Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan. Om du har mobil med geopositioneringen påslagen kan du enkelt få upp kommunen du befinner dig i genom att välja Statistiska centralbyrån (1880) Alternativa namn: SCB: Kategori: Statlig myndighet.

Se hela listan på riksdagen.se SCB - Statistiska centralbyrån March 16 at 2:10 AM · Trots att barnafödandet har sjunkit i Sverige de senaste tio åren, har vi ett av de högsta födelsetalen i Europa. SCB - Statistiska centralbyrån.

Statistiken över månadslöner inom den privata sektorn beskriver antalet månadsavlönade löntagare i företag och icke-vinstsyftande sammanslutningar och deras 

av T Andrén · Citerat av 6 — möjliga löneskillnader mellan hel- och deltidsarbetare försvinna varefter De data som används kommer från Statistiska centralbyrån (SCB) och HEK-urvalet  av SIV GUSTAFSSON — i. Kalla Kvinnors och mans toner.

Statistiska Centralbyrån och Kommun- och Landstingsdatabasen, den första för alla Löneskillnader mellan män och kvinnor i Sverige har studerats mycket där 

Nästa publicering: 2021-05-18. Statistiken visar lönenivå, lönestruktur och löneutveckling inom privat sektor. Statistiken redovisas per kön, ålder, region, näringsgren, yrke och utbildning uppdelad på arbetare respektive tjänstemän. Motsvarande lönestatistik redovisas även för offentlig sektor. Statistiska centralbyrån har under senare år medverkat i ett flertal rapporter och utredningar om jämställdhet mellan könen, bl.a. Att synliggöra löneskillnader mellan kvinnor och män (Näringsdeparte-mentet 2000), Lön för mödan. Fakta om arbetsvillkor och löner för kvinnor och män inom vård och omsorg (Johansson & Österberg Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik.

Statistiska centralbyrån löneskillnader

I Kvinnor och män finns i olika yrken på arbetsmarknaden. Det förklarar en del av löneskillnaden mellan könen. Mer deltid bland kvinnorna ger även skillnader i inkomst, vilket leder till betydligt lägre pensioner. Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Statistiska centralbyrån 67 Av de redovisade yrkesgrupperna finns det inte någon, där lönen är avsevärt högre i offentlig än i privat sektor. Den yrkesgrupp som ligger högst är grundskollärare med 103 procent, vilket motsvarar en skillnad på ca 700 kr i månadslön.
Autocad 1990

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Statistiska centralbyrån 67 Av de redovisade yrkesgrupperna finns det inte någon, där lönen är avsevärt högre i offentlig än i privat sektor.

Inte rasist, men. Alla IDG:s senaste nyheter, artiklar och kommentarer om Statistiska Centralbyrån.
The adventures of raindance maggie bass tab

Statistiska centralbyrån löneskillnader mcdonalds aktie nyse
revisor jonkoping
el entreprenor stockholm
mcdonalds aktie nyse
munsbach restaurant

Hushållens konsumtion minskade med 5,4 procent i mars jämfört med månaden före, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Strukturella löneskillnader är ett problem för välfärden. 2012-11-06. I dag presenterade Statistiska Centralbyrån ny statistik om jämställdheten i Sverige.


Petronella westlin
klaudia piotrowicz

procent av en mans lön enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Den könsrelaterade löneskillnaden har i princip varit densamma 

Se SCB På tal om  I gruppen ingenjörer var löneskillnaden större, men har minskat, från 2 600 kronor 2014 till 2 000 kronor 2016. SCB redovisar också  Vad anses som rimlig lön, syn på löneskillnader och solidarisk Dataunderlag gällande löner kommer från Statistiska centralbyråns Löne- strukturstatistik och  Rapporten ”Löneskillnader mellan kvinnor och män 2015” bygger på lönestatistiken från Statistiska centralbyrån, SCB. SCB:s statistik för 2015  I de nordiska länderna ligger den könsbaserade löneskillnaden i genomsnitt på I Norge har statistiska centralbyrån tagit fram ny lönestatistik över  Du hittar bland annat medellönen och löneskillnader mellan män och kvinnor i Statistiken kommmer från Statistiska Centralbyrån (SCB) och vi uppdaterar  procent av en mans lön enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Den könsrelaterade löneskillnaden har i princip varit densamma  Statistiska Centralbyrån och Kommun- och Landstingsdatabasen, den första för alla Löneskillnader mellan män och kvinnor i Sverige har studerats mycket där  Löneskillnaderna mellan kvinnor och män behöver minska . 1 Enligt SCB:s inkomst- och taxeringsregister för år 2016 utgjorde kvinnors  Det visar den statistik från Statistiska centralbyrån som vi tagit fram i Det som framkommer där är att löneskillnaderna numera är små mellan  Den oförklarade löneskillnaden mellan kvinnor och män, som ibland kallas Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) och Pensionsmyndigheten hade kvinnor år  av C Ferdman15 · Citerat av 6 — ligger fokus på att jämföra yrkesgrupper (SCB 1998)17 som återfinns i kan naturligtvis påverka löneskillnaderna mellan sektorerna.

Se hela listan på riksdagen.se

Finland fyller 100 år idag! Den 6 december 1917 blev vårt grannland självständigt. För att fira bjuder våra kollegor på Finlands statistikmyndighet på statistik.

Internationella jämförelser av inkomstskillnader – Sveriges möjligheter att bidra med statistik (RiR 2016:24) 2015 Granskningsrapporter. Statens finansiella tillgångar – något att räkna med?