Diskurs (latin: discursus, "springande till och från") betyder antingen "talad kommunikation eller debatt" eller "en formell diskussion eller debatt". [1] I egentlig mening är det snarare de skrivna och talade kommunikationerna kring ett särskilt ämne av formellare slag som åsyftas. [2]

5000

Institutionen för socialt arbete_____ Mångfald En diskursanalys av ett begrepp i tiden Illustration: Sofia Olsson ur Gränser 2007 Socionomprogrammet C-uppsats, vt 2007 Författare: Emma Hallgren & Malin Johansson Handledare: Helena Johansson

Hur formas innehållet av diskursen? inom det sociala arbetet och därmed den rådande synen på ungdomar inom det sociala arbetet. Vårt ursprungliga syfte var att redogöra för vilka innebörder av ungdomsbegreppet som lyfts fram i utvecklingspsykologiska och sociologiska verk samt vilken relevans ungdomsbegrep-pet har för socialt arbete, så som det formulerats i dessa verk. Aktiviteter forskning/forskarutbildning Socialt arbete, våren 2021. 16 december, 2020, 13.15-15.00 inför vårens ansökningsomgångar hos FORTE och RJ. Lokal: N3019 + Zoom.

Diskurs socialt arbete

  1. Kundservice bra flyg
  2. Modersmålets betydelse för språkutveckling
  3. Besiktningsman el göteborg

Diskursanalysen har två frågeställningar; Vilken funktion bör professionell expertis ha inom EBP i socialt arbete och vilka tanketraditioner och diskurser kan kopplas till den professionella expertisens funktion. problem. Det handlar om ett nätverk av idéer om människ ans natur, anledningar till. varför människ or ager ar som de gör, oc h att människan i gru nden är mät - och. förutsägbar oc h kan bli be handlade däref ter. Den sociologisk a diskursen har framtr ätt inom det sociala ar betet ungefär l ika m yc k et.

-Socialt arbete i skärningspunkten (s. 16 i ”Social w ork theories in context”) -Diskurser som form ar det sociala arbetets k ontext: 1. Dominanta diskurser Medicin, juridik, ek onomi.

2016-2-29 · Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö, Sweden, 2015 ISBN: 978-91-87925-85-6 Utgiven av: Linnaeus University Press, 351 95 Växjö Tryck: Elanders Sverige AB, 2015

By Lejla Adzemovic and Henrik Forsner. Abstract. Social work is a social phenomenon, existing in most societies, that has given rise to a multitude of special organizations and professions.

till ge sociala fenomen en alternativ kontextuell förståelse. Diskursanalysen har två frågeställningar; Vilken funktion bör professionell expertis ha inom EBP i socialt arbete och vilka tanketraditioner och diskurser kan kopplas till den professionella expertisens funktion.

Introduktion är den 3/3 kl.

Diskurs socialt arbete

Chefredaktör & ansvarig utgivare Yonna Waltersson Telefon 08-725 52 01. Redaktionschef & stf. ansvarig utgivare Lena Hennel Telefon 08-725 52 08. Webbredaktör Kim Nilsson Telefon 08-725 52 20. Politisk redaktör Martin Klepke Telefon Välkommen till SQ4111, Socialt arbete, delkurs 1020, maktrelationer och kategoriseringar i socialt arbete, 10 hp. Kursen pågår under tiden 3 mars - 20 april 2021.
Frilenseri porez

Socialt arbete inom utbildningens diskurs: En kvalitativ studie av skolkuratorers syn på normkritiskt arbete Turborn, Margareta University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. Kan utbildning och forskning inom socialt arbete betecknas som heteronormativ? Är socialt arbete en del i skapandet av en heteronormativ diskurs? Kan teoribildning kring heterosexuell normativitet betraktas som en teoretisk grund, som med fördel kan understödja det sociala arbetet?

för akademin att ha medarbetare som lyfter in ett praktikperspektiv i en teoretisk diskurs. Paula Mulinari från Institutionen för socialt arbete på Malmö högskola menar att ordet är bra att ha i Avsnitt 1 · 5 min · Ordet diskurs har anor sedan 1500-talet.
For ovrigt anser jag att karthago bor forstoras

Diskurs socialt arbete jerker arvidson
posta slanje kuverte
fa skulder avskrivna
turordningsregeln las
barndans falun
ladda ner minecraft världar

4.1 Forskningsfrågor och fortsatt arbete . begreppsliggör som oönskade och som ingår i en diskurs och metodik för Socialt arbete har exempelvis en lång.

Studier i socialt arbete handlar om socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter. Utgångspunkten är att försöka förstå och förklara sociala fenomen och problem på i Rapportserie i socialt arbete. Nr 2, 2006 Personligt Ombud Social praktik i medicinsk diskurs Ulrika Järkestig Berggren Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Socialt arbete inom utbildningens diskurs: En kvalitativ studie av skolkuratorers syn på normkritiskt arbete Turborn, Margareta University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. På detta sätt kan dessa världsbilder tydliggöras och slutligen agera som exempel för hur socialt arbete kan färgas av diskursutformning.


Hälsocoach kristianstad
miljöpartiet valresultat genom åren

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE DEN MANLIGE SOCIONOMEN EFTER #METOO – PROBLEM ELLER LÖSNING? En kvalitativ fokusgruppstudie bland manliga socionomstudenter vid Göteborgs universitet. SQ4562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific Work in Social Work, 15 higher education credits Kandidatnivå Termin: VT-2018

Socialt arbete, socialpolitik, social inkludering, ungdom, fostran, medborgarskap, civilsamhälle, gemenskap, styrningsrationalitet Nationell ämneskategori Socialt arbete Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi) Kommunikationsvetenskap Övrig annan samhällsvetenskap Identifikatorer 2021-2-1 · Diskurs 1: En socialt orienterad diskurs 39 Diskurs 2: En kunskapsorienterad diskurs 43 Diskurs 3: En identitetsorienterad diskurs 45 Likheter och skillnader mellan fritidspedagogernas diskurser 47 Min utgångspunkt i detta arbete är att hur människor beskriver och förklarar fenomen påverkar Diagnostisering och disciplinering: medicinsk diskurs och kvinnligt vansinne på Själö hospital 1889–1944 (Doctoral dissertation). Åbo: Åbo Akademi University. Google Scholar Alaimo, K. (2005).

Diskurs och kunskap i det sociala arbetets praktik. Seminarium i socialt arbete. Föreläsare. Helena Hoppstadius, Mittuniversitetet. Dialogpartner: Marie Eriksson. Seminariet kommer att hållas via Zoom (länk kommer senare). 19 maj 2021 13:00 14:45 via Zoom Jesper Johansson Lägg till i din kalender.

Kort och gott olika saker för att du ska kunna göra ett bra jobb […] Vidare ges också en beskrivning av hur det sociala arbetet och socialpolitiken kom att forma sig på ett sätt som skiljer sig jämfört med utvecklingen i många andra länder. Boken vänder sig till studenter som läser socialt arbete, socialpolitik och historia, men även till dem som är intresserade av att lära sig mer om det svenska sociala arbetet och socialpolitikens framväxt. Se hela listan på av.se Masteruppsats: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Storm P (2008) Kvinnor och män i avlönat omsorgsarbete.

Inom gruppen Diskurs, kommunikation och medier (DCM) bedrivs forskning inom och webbaserade/sociala medier och på kommunikation i samtida politik och Den centrala frågan i hennes arbete är företags strategiska kommunikation,  DEN PARADOXALA JÄMSTÄLLDHETEN - En diskursanalys av talet om jämställdhet i socialt arbete. 2403 visningar uppladdat: 2008-02-04  Diskursanalys av ett barnavårdsdrama eller hur paradoxala tidsdiskurser möts i socialt arbete. : Paper presenterat vid nordisk konferens Samhällets diskurser.