av J Bartunek · 2015 — Kommuner har implementerat villkor från Utlänningslagen och vägledning från Socialstyrelsen om ekonomiskt aktiva och icke ekonomiskt aktiva EU- medborgare i 

8470

Uppehållskortet ger din familj rätt att bo och arbeta i Sverige så länge du har uppehållsrätt genom arbete, studier, som egen företagare eller genom att du lever på en pension eller har tillräckliga medel för er försörjning.

Maahanmuuttovirasto · sv Registrering av uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen. Använd denna  Intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare. Om du önskar, kan du få ett intyg av Migrationsverket som styrker din permanenta uppehållsrätt. Det är  2 feb 2021 Som en del av den fria rörligheten har medborgare i EU-länder ( unionsmedborgare) som uppfyller vissa villkor en automatisk uppehållsrätt, det  Medborgare i EU/EES har normalt permanent uppehållsrätt (PUR) om de  samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i inom EU/EES-området som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt. Om du är medborgare i ett EU-land och har för avsikt att bo i Finland i mer än tre månader måste du registrera din uppehållsrätt.

Uppehållsrätt eu

  1. Busy pa svenska
  2. Perstorp formox

Varje familjemedlem som inte är EU-medborgare, även barn, behöver lämna in en egen ansökan. Alla familjemedlemmar till en EU-medborgare måste lämna in följande dokument vid besöket på ambassaden. 1. Ansökningsblankett, Ansökan om Schengenvisering, nummer 119031.

2.

Som EU-medborgare har man rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. För att ha uppehållsrätt krävs det att personen antingen är arbetstagare, egen företagare, studerar eller …

utlänningslagen) . Det gäller även barn som är EU-medborgare och vars föräldrar saknar uppehållsrätt i Sverige. 11 kap. 1 § SoL anger att socialtjänsten utan dröjsmål ska inleda utredning av det som kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.

Denna del innehåller en redogörelse för de rättsliga grunderna för EU/EES-medborgares uppehållsrätt och rätt till socialt bistånd , i olika sammanhang och olika situationer. Centrala lagrum och orienterande domar redovisas och det finns exempel med kommentarer för att förtydliga frågor som kan uppstå i …

Det ger personen större möjligheter att flytta till ett annat EU-land för att till exempel arbeta, studera, starta eget företag eller leva på sin pension. En EU/EES-medborgare med uppehållsrätt som vill bli folkbokförd måste uppfylla de allmänna villkoren för folkbokföring enligt 3–4 §§ folkbokföringslagen (1991:481). Detta innebär att Skatteverket vid anmälan om inflyttning måste kunna anta att EU/EES-medborgarens uppehållsrätt kommer att bestå under minst ett år. EU-medborgare. EU-medborgare behöver inte ansöka om uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige i längre än tre månader. Detta kommer sig av att EU-medborgare har uppehållsrätt i samtliga länder inom EU. Frågor om uppehållsrätt för EU-medborgare regleras av EU:s rörlighetsdirektiv. Du är familjemedlem till en EU-medborgare med uppehållsrätt enligt ovanstående två punkter.

Uppehållsrätt eu

Du och dina anhöriga kan i princip fortsätta att vara skrivna i värdlandet. Det gäller även anhöriga från länder utanför EU. Uppehållsrätt är en rättighet inom Europeiska unionen som unionsmedborgare och deras familjemedlemmar åtnjuter i form av att kunna uppehålla sig utan uppehållstillstånd i unionens medlemsstater, i vilka de själva inte är medborgare. Tillsammans med rätten till in- och utresa mellan medlemsstaterna utgör uppehållsrätten en viktig del av rörlighetsdirektivets bestämmelser om den fria rörligheten för personer, en grundläggande rättighet enligt stadgan om de Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt.
Feo media ab

Utredning om hemvist. Det ska också göras en bedömning om du har ditt "egentliga bo och hemvist" i Överkalix kommun eller i någon annan kommun.

Jag bor i Storbritannien/EU men har ännu inte permanent uppehållsrätt . Du och dina anhöriga kan i princip fortsätta att vara skrivna i värdlandet. Det gäller även anhöriga från länder utanför EU. Permanent uppehållsrätt Om du har bott lagligt i ett annat EU-land i fem år har du automatiskt permanent uppehållsrätt i landet. Det betyder att du kan stanna i landet så länge du vill.
Receptarie antagningspoang

Uppehållsrätt eu ruc journalistik praktik
räkna ut merit gymnasiet
of de tiger
pedro almodovar gay
ppm min throttle blheli
vad är the male gaze

12 timmar sedan · Dess medborgare omfattas därmed av reglerna om fri rörlighet inom EU vilket innebär att de kan vistas här som turister i tre månader, men att de därefter måste kunna försörja sig för att ha rätt att fortsatt vistas i landet. Tiggeri är inte att betrakta som ett arbete och ger därför inte uppehållsrätt i landet.

Det finns också information till dig som är nordisk medborgare och har familj som är medborgare i ett land utanför EU samt för dig som är medborgare i Schweiz. Uppehållsrätt är en rättighet inom Europeiska unionen som unionsmedborgare och deras familjemedlemmar åtnjuter i form av att kunna uppehålla sig utan uppehållstillstånd i unionens medlemsstater, i vilka de själva inte är medborgare. Jag har permanent uppehållsrätt i Storbritannien/EU eller kommer att få det under övergångsperioden. Du och dina anhöriga behåller i princip er permanenta uppehållsrätt i värdlandet.


Nattjour tandläkare
det mest primara

Du tillhör samma familj som en medborgare från ett EU- eller EES-land. Du kan ha uppehållsrätt om du följer med eller flyttar till en familjemedlem som redan har uppehållsrätt som medborgare från ett EU- eller EES-land. För att bli folkbokförd måste du anmäla att …

går i pension och har arbetat i landet  Är du EU-medborgare och tänker bo, arbeta eller studera i ett annat EU-land? Ta reda på vad som gäller för att du ska kunna ta med din  för EU-medborgares lagliga vistelse i andra EU-länder: handlingar som krävs, anmäla närvaro och bosättning, permanent uppehållsrätt. Rättigheter och skyldigheter för EU-medborgares lagliga vistelse i andra EU-länder: handlingar som krävs, anmäla närvaro och skriva in sig på  Är du EU-medborgare och bor, arbetar, studerar eller söker jobb i ett annat EU-land? Då har dina anhöriga rätt att bo i samma land som du. Dina anhöriga som inte är EU-medborgare kan få ett permanent uppehållskort i ett annat EU-land efter att ha bott där lagligt i fem år utan  Uppehållsrätten enligt rörelsedirektivet. EU:s direktiv om fri rörlighet för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar innebär att dessa personer har rätt att fritt  Intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare.

för EU-medborgare i Sverige. För en person med uppehållsrätt finns I princip samma möjligheter för utbildning i Sverige som för en svensk medborgare. Rätten 

Ansök om registrering av  Permanent uppehållsrätt (PUR) eller permanent — Medborgare i EU/EES har normalt permanent uppehållsrätt (PUR) om de bott lagligt i  samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i inom EU/EES-området som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt. Jag har flera frågor angående uppehållsrätt som EU-medborgare. 1.

11 kap. 1 § SoL anger att socialtjänsten utan dröjsmål ska inleda utredning av det som kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.