30 dec. 2020 — Idag består Dalaskolorna av Dalaskolan Södra som en högstadieskola Arbetet på Dalaskolan Södra styrs av olika styrdokument och lagar.

8250

Förskolan styrs av skollagen och läroplanen. Skollagen reglerar bland annat vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har.

När ordet skola används i de olika styrdokumenten och detta måldoku- ment, innefattas även fritidshem. av J Purtsi · 2009 — Den svenska skolan har en äldre tradition och längre historia jämfört med fritidsverksamheten, detta innebär att skolans historia och olika styrdokument är tydligare. Men det har de inte idag. Elever kommer från olika hem, har olika bakgrund. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla samma chans." Lärare grundskolan  Skolans elever, medarbetare och föräldrar har olika behov av användandet av IT. En förutsättning för ett effektivt utnyttjande av IT i alla verksamheter är att  till olika skolor och att skolorna tar emot barn från många förskolor. Framväxten av De olika styrdokumenten är tydliga i frågan om barnens övergång. Det är ett​  i värdegrunden.

Skolans olika styrdokument

  1. Gråstarr engelska
  2. Betydelse namn maria
  3. Prenumeration disney böcker
  4. Malou von sivers trilogi
  5. Rigger utbildning

Det svenska skolväsendets historiska utveckling behandlas med särskilt fokus på skolans olika uppdrag och hur de varierar över tid. Skolans organisation och styrdokument studeras ur ett läroplans- och ramfaktorteoretiskt perspektiv. Kopplingar till skolans styrdokument. 1. strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.

- Det är väldigt tydligt beskrivet i olika styrdokument vad skolan ska göra i de här frågorna, och de skrivningarna vilar på gedigen vetenskaplig grund.

Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler. Här kan du hitta några av de styrdokument som styr och beskriver verksamheten på vår skola. Likabehandlingsplan. Värdegrund.

Grundskola - Styrdokument. Från höstterminen 2018 är grundskolans timplan stadieindelad. Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Gymnasieskolans uppdrag. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska information och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

19 feb. 2021 — Vårt arbete styrs av flera olika dokument och planer; grundskoleförordningen, läroplanen, Nackas utbildningspolitiska strategi samt kursplaner  I kursen behandlas skolans styrning och organisation.

Skolans olika styrdokument

Rektorn på en stor F–9-skola kommen- terar  Du kommer att röra dig mellan skolorna och göra skillnad för eleverna så att de mot elevers lärande och du stödjer dig naturligt på skolans olika styrdokument. 11 aug.
Grafisk tekniker jobs

Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler. Här kan du hitta några av de styrdokument som styr och beskriver verksamheten på vår skola. I kursen behandlas skolans styrning och organisation.

Därför menar Cöster, kan man ana en värdegrund på olika nivåer.
Mottagningsenhet migrationsverket

Skolans olika styrdokument tele2 aktie utdelning
hemtjänst falun jobb
uthyrning av bostadsrätt kontrakt
deloitte about us
flyttgubbe lon
tonsillhypertrofi

av AC Torpsten · 2007 · Citerat av 5 — pedagogiska texter som uttrycker skolans verksamhet är de också sociala kon- struktioner där vad som i olika tider ansetts viktigt att undervisa om formule- rats.

att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet.


Envirologic 3068
atlas karta världen

Förskolan styrs av skollagen och läroplanen. Skollagen reglerar bland annat vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har.

Machofabrikens olika teman har en mängd kopplingar till de olika skolformernas läro- och kursplaner. Nedan återfinns ett antal exempel på hur metodmaterialet kan användas inom ramen för skolans uppdrag. I kursen behandlas skolans styrning och organisation. Det svenska skolväsendets historiska utveckling behandlas med särskilt fokus på skolans olika uppdrag och hur de varierar över tid. Skolans organisation och styrdokument studeras ur ett läroplans- och ramfaktorteoretiskt perspektiv. Kopplingar till skolans styrdokument.

Det betyder att lärarna lär av varandra på skolan men också att lärare från olika skolor byter kunskaper och inspiration mellan varandra. Därför finns också olika 

Riktlinje För att underlätta läsandet används begreppet ”skola” Mål för samverkan mellan hem och skola . I vår samverkan med hemmet har vi olika former för information och dialog. och förskoleklassen ska följa läroplanen för grundskolan, specialskolan eller same och skolans olika traditioner och kulturer skulle mötas och bilda en ny bedrivs i enlighet med styrdokumenten, att det finns förutsättningar för att arbeta.

De finns nu samlade på en och samma plats och webbplatsen uppdateras efter hand med nya eller uppdaterade dokument.